เครื่องคิดเลขยี่ห้อคาซิโอของแท้ อย่างดี รุ่น AX-12B ระบบ 12 หน่วย

Description

เครื่องคิดเลขยี่ห้อคาซิโอมีระบบ MU รุ่น AX-12B ทำให้การคิดเลขเป็นไปอย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น ด้วยเครื่องแบบ 12 Digits ที่มีการรับพลังงาน 2 รูปแบบ คือ พลังงานแบตเตอรี่และพลังงานแสงอาทิตย์ มีหน้าจอขนาด Extra Large Display ที่จะมองเห็นทุกตัวเลขได้อย่างคมชัด มีการแบ่งหน่วยตัวเลขด้วยจุลภาคด้านบน จึงทำให้การคิดคำนวณทุกรูปแบบไม่ทำให้รู้สึกสับสนแน่นอน ขนาดของเครื่องโดยรวมอยู่ที่ 175.5 x 110.5 x 25 มิลลิเมตร น้ำหนัก 150 กรัม

มาพร้อมหน่วยความจำแบบอิสระ ที่จะสามารถแสดงยอดรวมของการคำนวณได้ทั้งหมด ให้สัญลักษณ์การคิดเลขตามหลักที่คณิตศาสตร์ทั่วไป เช่น การบวก, ลบ, คูณ, หาร มีปุ่มทศนิยมที่สามารถใช้ในการคำนวณได้อย่างแม่นยำ คำนวณเปอร์เซ็นต์และค่าสแควรูทได้ พร้อมปุ่มบวกและลบสำหรับการแปลงค่าตัวเลข มีปุ่มลบแบบถอยหลังครั้งละ 1 หลัก ที่ง่ายต่อการใช้งาน ปุ่มกดจะเว้าลงไปเล็กน้อยเพื่อรองรับต่อนิ้วมือ ทำให้การกดมีความแม่นยำ ส่วนลักษณะของการคำนวณจะเป็นเครื่องแบบ Electronic Calculator จึงไม่ทำให้ทุกการคำนวณผิดพลาดแน่นอน มีฟังก์ชันเพิ่มเติม คือ MR, MU, M-, M+, GT, AC และ C