คิดเลขยี่ห้อคาสิโอระบบ MU รุ่น DX-12B หน้าจอขนาดใหญ่ มีระบบ MU

Description

คิดเลขยี่ห้อคาสิโอระบบ MU รุ่น DX-12B มีหน้าจอ LCD ที่แสดงผลตัวเลขแบบดิจิตอล มองเห็นได้อย่างชัดเจน เป็น 12 Digits พร้อมการมีตัวคั่นของหลักเลขที่ชัดเจน จึงทำให้ทุกการคำนวณของคุณแม่นยำแน่นอน ภายในเครื่องจะมีหน่วยความจำอิสระให้ สามารถรวมผลตัวเลขออกมาได้แม่นยำดี

ตัวแป้นจะมีการคำนวณอย่างครบถ้วน ทั้งเครื่องหมายตามหลักคณิตศาสตร์เบื้องต้นอย่างบวก ลบ คูณ และหาร พร้อมด้วยการคำนวณด้านเปอร์เซ็นต์และการคำนวณค่าต่าง ๆ อย่างครบถ้วน โดยมีทั้งค่า M+, M-, MC, AC และ DC สามารถใช้พลังงานได้ 2 รูปแบบ คือ พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานแบตเตอรี่ วัสดุที่ใช้ผลิตแป้นตัวเลขและเครื่องหมายต่าง ๆ เป็นพลาสติกคุณภาพดี ใช้งานได้อย่างยาวนาน ตัวเลขจะไม่เลือนหายง่ายจนเกินไป ทุกครั้งที่ใช้ในการคำนวณต่าง ๆ จะไม่กินพลังงานหนัก จึงใช้งานได้อย่างยาวนานแน่นอน พร้อมการมีปุ่มลบแบบถอยหลังที่จะลบได้ครั้งละ 1 ตัวเลข  เป็นเครื่องสไตล์อิเล็กทรอนิกส์ Calculator ที่สามารถให้การคำนวณทุกผลออกมาแม่นยำมาก ตัวเลขบนแป้นจะมีตั้งแต่ 0, 00 ไปจนถึงเลข 9 และมีตัวจุดทศนิยมเพื่อทำให้การคำนวณเป็นไปอย่างครบถ้วน