คิดเลขยี่ห้อโอซาโล่จีน รุ่น OS-80V มีระบบ MU ปุ่มกดพลาสติกแข็งแรง

Description

คิดเลขยี่ห้อโอซาโล่จีน รุ่น OS-80V แบบ 8 Digits ที่จะให้การใช้งานสะดวกจากหน้าจอในสไตล์ Extra Large Display  มองเห็นทุกตัวเลขได้คมชัด สำหรับตัวเลขแล้วจะแสดงผลออกมาเป็นตัวเลขดิจิตอลสีดำและมีตัวแบ่งจุลภาค เพื่อให้เห็นหน่วยของเลขที่ถูกคำนวณได้อย่างแม่นยำ มีหน้ากากเป็นโลหะหรือ Metal Faceplate ที่จะให้ความแข็งแรงทนทานดี

ส่วนตัวคีย์หรือปุ่มกดจะเป็นพลาสติกคุณภาพ ที่รองรับต่อน้ำหนักของนิ้วได้อย่างเหมาะสม คำนวณได้ดีตามหลักพัซคณิตศาสตร์เบื้องต้น โดยมีทั้งการบวก ลบ คูณ หาร การคิดค่าเปอร์เซ็นต์ และการคิดค่าสแควรูท พร้อมการคิดค่า Mark Up เปอร์เซ็นต์ มีหมวดหมู่ MC, MR, M- และ M+ ส่วนด้านบนสุดจะมีปุ่มปิด-เปิด (Off-On) ที่คุณจะใช้งานได้สะดวกทั้งหมด ทางด้านพลังงานใช้ได้ 2 รูปแบบ คือ พลังงานแบตเตอรี่และพลังงานแสงอาทิตย์ ทุกครั้งที่คุณเปิดใช้จะไม่เปลืองพลังงานมากเกินไป ดังนั้นจึงใช้ได้ยาวนาน มีขนาดกลางและกะทัดรัด นำไปใช้งานนอกสถานที่ได้สะดวก ให้ความแม่นยำดีด้วยการเป็น Electronic Calculator ส่วนขนาดของเครื่องโดยรวมจะอยู่ที่ 14 x 10 x 2 เซนติเมตร