ปลั๊กไฟต่อพ่วงแบบ 3 ช่องเสียบ แบรนด์ PST Power รุ่น 2001

Description

เรื่องไฟฟ้า ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ ควรเลือกใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อที่มีคุณภาพอย่างปลั๊กไฟต่อพ่วงแบบ 3 ช่องเสียบ แบรนด์ PST Power รุ่น 2001 คุณภาพที่มีสายยาว 3 m. และ 5 m. ให้คุณได้เลือกใช้อย่างเหมาะสมด้วย 3 ช่องเสียบที่ผ่านมาตรฐาน มอก. มาอย่างครบถ้วน จึงทำให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจและมีสวิตช์เพื่อตัดไฟด้านบนอีก 1 สวิตช์ ตัวรางไฟเป็นสีขาวสะอาดและสายไฟเป็นสีดำที่จะเหมาะสมต่อการใช้งานในทุกพื้นที่ แถมปลั๊กเสียบเพิ่มสำหรับการใช้งานพิเศษ จึงทำให้คุณได้รับความคุ้มค่ามากขึ้น

สำหรับแบรนด์ P.S.T Power แล้วจะผลิตปลั๊กไฟที่สามารถต่อพ่วงใช้งานได้มาตรฐาน สูงสุดถึง 2000W ให้ความทนทานต่อความร้อน ไม่เสียหายง่าย ไม่ก่อให้เกิดการช็อตแต่อย่างใด รองรับเต้าเสียบที่สามารถเสียบได้ทั้งแบบ 2 ขาและ 3 ขา รวมไปถึงขาแบบแบนและขาแบบกลมอย่างครบถ้วน ใช้งานร่วมกับไฟบ้านที่มีสายดินได้และทนทานต่อกระแสไฟฟ้าแรงสูงถึง 10 แอมป์ รองรับแรงดันของไฟฟ้าสลับได้อีก 220 โวลต์ และมีตัวตัดไฟเพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรอีกด้วย