คิดเลขโอซาโล รุ่น OS-2M ดีไซน์สวย ปุ่มกดง่าย แม่นยำ

Description

คิดเลขโอซาโลอย่างดี รุ่น OS-2M เป็นเครื่องที่มี 12 Digits แต่ขนาดของเครื่องถือว่ากะทัดรัด หน้าจอเป็นสไตล์ Extra Large Display ที่ให้ความคมชัดของตัวเลขดิจิตอลได้ดี โดยตัวเลขจะเป็นสีดำและมีตัวแบ่งจุลภาคของหลักเลขชัดเจน

สามารถใช้พลังงานได้ 2 รูปแบบ คือ พลังงานแบตเตอรี่และพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนของปุ่มกดจะเป็นพลาสติกที่ให้ความแม่นยำในการใช้งาน กดง่ายด้วยการมีตัวเลขตั้งแต่เลข 00 0 ไปจนถึงเลข 9 และมีปุ่มจุดทศนิยมให้ใช้อย่างครบถ้วน โดยจะเป็นสีดำทั้งหมด ส่วนของการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์จะเป็นสีน้ำเงิน มีให้ทั้งการบวก ลบ คูณ หาร การคิดเปอร์เซ็นต์, การคิดค่าสแควรูท, MRC, M+, M-, GT และสัญลักษณ์เท่ากับ ส่วนสัญลักษณ์ CE และ AC จะเป็นสีเหลืองที่เห็นได้ชัดเจน มีปุ่ม On Off ให้ครบถ้วน แป้นกดจะมีความกว้าง จึงให้การใช้งานที่ง่ายแน่นอน มีปุ่มลบแบบถอยหลังที่จะเป็นสัญลักษณ์ลูกศรชี้ไปทางด้านขวาและเป็นปุ่มสีน้ำเงินที่คุณจะใช้งานได้ง่ายทั้งหมด